Mr. Roel van der Meulen MPM


Roel van der Meulen heeft zich na zijn inschrijving als MfN-registermediator van het begin af aan beziggehouden met buurtbemiddeling. Zo heeft hij zijn steentje bijgedragen aan het wegnemen van ruzies tussen buren kunnen over diverse alledaagse, maar voor hen belangrijke zaken. Ook is hij zich gaan richten op conflicten met de overheid, in het onderwijs, in de zorg en binnen werk en bedrijf. Bijzondere aandacht in zijn praktijk heeft de verdeeldheid die tussen nabestaanden en erfgenamen na het overlijden van een familielid kan ontstaan. Professioneel, objectief en op zoek naar de balans tussen verstand en emotie zijn belangrijke kenmerken in zijn aanpak van het conflict en de dialoog tussen mensen. Daarin is zijn blik vooruit gericht, op de in het verschiet liggende oplossing, maar wel zodanig dat het verleden de plek krijgt die het nodig heeft.

Hij is direct bereikbaar via:

E vandermeulen@remakemediators.nl

T 06-23545637"mediation: de motor tot verbetering!"