Drs. Carla Kost


Carla Kost heeft een achtergrond als projectleider en tenderspecialist in het sociaal domein (zorg, re-integratie en sociale zekerheid). Als mediator richt zij zich vooral op familie (nabestaandenmediation) en arbeidsmediations. Zij is goed bekend met zorg, re-integratie, onderwijs en de gemeentelijke overheid.

Zij is direct bereikbaar via:
E kost@remakemediators.nl
T 06-83983055"Waarom opzien tegen een mediation?"