Mediation: het logische alternatief voor traditionele rechtspraak

Mensen ervaren geschillen met anderen doorgaans als heel vervelend. Het maakt niet uit of het gaat om een zakelijk geschil of dat het zich in de privésfeer afspeelt. Het komt regelmatig voor dat mensen zich genoodzaakt zien hun geschil voor te leggen aan een rechter, omdat ze er zelf niet uitkomen. Maar, juridische procedures zijn vaak belastend en kosten tijd en geld. In veel gevallen biedt mediation een betere uitkomst: partijen bereiken samen een oplossing voor hun geschil en zijn niet afhankelijk van wat de rechter hen oplegt. Dat verklaart waarom mediation binnenkort beschikt over een wettelijke basis.

Mediation is een vorm van geschilbeslechting, waarbij de mediator partijen begeleidt om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor hun onderlinge conflict. Die oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Omdat sprake is van een gezamenlijke oplossing, zijn er geen 'verliezers' en kan men in de toekomst weer met elkaar verder. Niet alleen namelijk is het geschil (symptoom) opgelost maar in het algemeen ook het onderliggende conflict (oorzaak). Mediation is in de ogen van de wetgever bij geschillen dan ook het eerste alternatief: binnen juridische procedures zullen partijen altijd eerst na moeten gaan of mediation een optie is.

Remake Mediators (www.remakemediators.nl) is u daarbij op een deskundige manier behulpzaam

Bekijk hier de flyer.