Onze aanpak

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Het staat partijen vrij aan het mediation-proces mee te doen en de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze regels liggen vast in het Mediation Reglement van de Mediationfederatie Nederland (MfN).

Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak met als doel het geschil door mediation op te lossen. Dan start het mediation-proces. De mediator begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.