Remake Mediators


Remake Mediators is de mediatorspraktijk van Carla Kost, Roel van der Meulen en Paul van Rede. Wij werken als mediator samen op het gebied van kennisontwikkeling, dienstverlening en kwaliteitsborging.

Vanuit Remake Mediators zijn wij actief binnen:
Familie (nabestaandenmediation / erfrecht)
• Werk en inkomen (arbeidsmediations)

Daarnaast richten wij ons actief op geschillenbeslechting op het gebied van onderwijs, zorg, bedrijf en overheid. Opgeleid aan het Amsterdams ADR Instituut van de Universiteit van Amsterdam zijn wij zelfstandig gevestigde, onafhankelijke registermediators, aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN, voorheen NMI).

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts Roel van der Meulen, Carla Kost, Paul van Rede.